Peuteropvang / peuterspeelzaal

Peuteropvang bij kindercentrum Poko Loko

Voor kinderen vanaf 2 jaar bieden we speciaal peuteropvang aan. Peuteropvang bestaat uit 2 dagdelen per week van 4 uur of kan aansluitend op de dagopvang één dagdeel zijn.

We zijn een erkende VVE instelling (Vroeg- en Voorschoolse Educatie). Dit betekent dat ouder(s) die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag een gedeelte van de peuteropvang vergoedt krijgt van de gemeente.

VVE indicatie / extra uren

Sommige peuters kunnen een extra steuntje in de rug gebruiken bij hun ontwikkeling. Zij kunnen extra uren naar de peuteropvang. Zo verloopt de overgang naar de basisschool soepeler. Heeft jouw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau? Dan zijn deze extra uren kosteloos. Zo krijgen kinderen die extra steun kunnen gebruiken dit al in een vroeg stadium aangeboden.

Meer informatie? Bel 0598-452645 of ga naar contact.

Voor aanmelden klik hier.

Tijden

We bieden peuteropvang aan op alle ochtenden van 8:15 tot 12:15 uur. Vanaf 3 jaar is peuteropvang op de middagen mogelijk, van 12:15 tot 16:15 uur.
We bieden peuteropvang aan tijdens de 40 schoolweken.

Methode van spelend leren

Tijdens deze uren volgt jouw kind ons activiteitenprogramma via de methodiek van ‘Peuterplein’, die exact aansluit bij de methodiek 'Kleuterplein en 'Schatkist' van de basisscholen zoals De Wegwijzer en de Tandem.

Wat is Peuterplein?

Peuterplein is een speel-leerprogramma. Het is compleet, omdat we alle ontwikkelingsgebieden stimuleren die voor jouw peuter van belang zijn zoals taal, voorbereidend rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, bewegen, expressie en muziek (en vooral heel veel plezier). Peuterplein bestaat uit acht thema’s, van elk ongeveer vier weken. De dreumesen en peuters krijgen per thema activiteiten aangeboden gericht op bovengenoemde ontwikkelingsgebieden. Speels en taalrijk!

Hoe ziet een ochtend eruit?

08:15 - 08:30  kinderen komen binnen, tijd voor een korte overdracht

08:30 - 09:15  vrij spel op de groep of aan tafel puzzelen, met duplo bouwen, etc. Eventueel een activiteit. 

09:15 - 10:00  handen wassen, aan tafel liedjes zingen (vaak onder begeleiding van live gitaarmuziek) boekje lezen (passend bij het thema), fruit eten en drinken

10:00 - 10:30  activiteit gericht op een ontwikkelingsgebied

10:30 - 11:30  vrij spel op de groep, buiten spelen of aan tafel puzzelen, met duplo bouwen, etc. Eventueel een activiteit.

11:30 - 12:15   handen wassen, aan tafel liedjes zingen (vaak onder begeleiding van live gitaarmuziek) boekje lezen (passend bij het thema), broodje eten en drinken

12:15               de kinderen worden opgehaald

Ouderbetrokkenheid

Het contact met ouders/verzorgers is voor ons erg belangrijk. We dragen immers samen de zorg van jouw kind(eren). Voordat je bij ons komt hebben we een uitgebreide intake waarin je vertelt over jouw kind en wij over ons peuterspeelwerk en het reilen en zeilen op de groep. Je kind krijgt dan ook een mentor toegewezen. Zij werkt op de groep van jouw kind, volgt de ontwikkelingen van jouw kind en voert de observaties uit. De mentor is verantwoordelijk voor de gesprekken. Voor de dagelijkse overdracht kun je terecht bij alle pedagogisch medewerkers op de groep. Jouw kind mag gratis komen wennen voordat hij of zij start. Na 6 weken is er tijd voor een evaluatie over hoe we het vinden gaan. En 2 keer per jaar nodigen we je uit voor een oudergesprek over hem/haar. Tijdens dit gesprek bespreken we de ontwikkeling van jouw kind aan de hand van de observatie methode van Peuterplein. Je kunt altijd op een ander moment een afspraak maken. Afsluitende, tegen de tijd dat jouw kind 4 jaar wordt, is er een eindgesprek.

Vervolg ouderbetrokkenheid

Bij elk thema hoort een ouderbrief. Hierin kan je lezen met welke thema wij werken, er staat informatie in over boeken en activiteitentips passend bij het thema, het versje dat wij oefenen met jouw dochter of zoon en welke woorden er bij het thema horen. Op die manier ben je erbij betrokken en kan je thuis ook meedoen en jouw kind spelenderwijs helpen zich te ontwikkelen. Minimaal één keer per jaar is er een ouderavond waarbij een onderwerp centraal staat. Dit kan bijvoorbeeld gaan over zindelijk worden, lastig gedrag bij peuters, omgaan met sociale media, en meer. We organiseren jaarlijks een feest, waarbij kinderen en ouders elkaar ontmoeten onder genot van een hapje en drankje. Het is leuk om je kind te volgen: op onze Facebook plaatsen wij regelmatig foto’s van de activiteiten die wij doen met de kinderen.

Poko Loko app

We hebben onze eigen communicatie app. De pedagogisch medewerkers zullen door de dag heen voor iedere ouder of verzorger belangrijke, bijzondere en leuke momenten van hun kind (eren) op de opvang delen.

Met deze app kan elke ouder:

- Zijn/haar kind(eren) volgen op de opvang.

- Makkelijk een ruiling aanvragen.

- Een bericht doorgeven wanneer het uitkomt.

Samenwerking

Wij werken nauw samen de basisscholen in Zuidbroek.

- We gaan bijvoorbeeld een aantal keer per jaar op beide scholen spelen op het plein samen met de leerkrachten en kinderen uit groep 1.

- Met toestemming van jou geven wij een overdracht over jouw kind wanneer hij of zij naar de basisschool gaat. Zo is jouw kind al bekend met de basisschool en is de stap hiernaar toe minder groot.

- Elk schooljaar geven we deze samenwerking nog meer vorm en breiden we de gezamenlijke activiteiten uit. Zo is jouw kind al bekend met de basisschool en is de stap hier naar toe minder groot.

Wij werken ook samen met het consultatie bureau.

- De pedagogisch medewerkers hebben jarenlange ervaring met het opvoeden van jonge kinderen en zien dagelijks veel kinderen van 0 tot 13 jaar.

- Indien nodig kunnen wij helpen en doorverwijzen naar instanties bij obstakels in de ontwikkeling zoals een taalachterstand of wanneer het opvoeden even niet meer lukt. De lijnen zijn kort waardoor we snel kunnen bereiken wat het beste is voor jou en jouw kind. Alles altijd in overleg, want jij bent degene die bepaalt over jouw kind.

De bibliotheek verzorgt elk thema de bijpassende boeken.

- Samen met de kinderen halen we de boeken op bij de bibliotheek.

- Activiteiten zoals de Nationale Voorleesdagen doen we ook samen.

Met de peuter gaan we regelmatig naar een groep actieve ouderen.

- Onder deskundige begeleiding spelen en bewegen jong en oud samen, voor iedereen zinvol én ook leuk!

Wat zijn de (verschillende) kosten voor peuteropvang?

Peuteropvang bij Poko Loko is er op maandag- tot en met vrijdagochtend, tijdens de schoolweken per jaar. Dus niet tijdens de reguliere basisschoolvakanties. Voor de 3-jarigen is er ook peuteropvang op de maandag, dinsdag en donderdagmiddag. 

De kosten van de 40 schoolweken worden verdeeld over 12 maanden. Afname is mogelijk vanaf 1 keer per week in overleg op de door jouw gewenste dag(en).

Kinderopvangtoeslag

Een deel van de kosten van peuteropvang kun je vergoed krijgen via de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Je komt hiervoor in aanmerking als jij en jouw toeslagpartner werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen. Meer voorwaarden en hoe je dit aanvraagt, vindt je op www.toeslagen.nl. Kom je er zelf niet uit? Wij helpen je graag. 

Ouderbijdrage is nul met VVE indicatie

Kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en heeft jouw kind een VVE-indicatie? Dan is de peuteropvang gratis. Voor deze aanvullende uren hoef je geen toeslag aan te vragen en hierover betaal je ook geen eigen bijdrage. De gemeente vergoedt deze aanvullende uren volledig.

Toeslag via de gemeente

Kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente een deel van de kosten. Wij regelen dit met de gemeente. Jouw kind kan dan 2 dagdelen naar de peuteropvang.

Jouw persoonlijke overzicht van kosten

Reken hier op onze rekentool de kosten voor peuteropvang met kinderopvangtoeslag of ouderbijdrage.

Voor aanmelden klik hier.