Peuteropvang

Peutergroep blauw: 3-jarigen opvang

Spelen en je lekker voelen naast je eigen thuis is het belangrijkste. Ze mogen nog klein zijn en vinden ook de uitdaging die zo typerend is voor een 3 jarige.

Bewegen en buitenlucht is heerlijk voor kinderen in de groei. Op ons kinderdagverblijf is een grote en uitdagende ingerichte tuin van 820 m2. Dat is ruim boven het landelijk voorgeschreven van 3 m2 per kind wat je bij de meeste organisaties kan vinden, namelijk meer dan 14,5 m2 per kind!

Daarbij krijgen onze 3-jarigen elke dag een gericht aanbod met veel taal en ontwikkelingsspel zodat ze ruim voorbereid aan de basisschool kunnen beginnen als ze 4 zijn. Een pluspunt zo noemen de leerkrachten dat, en het gaat allemaal spelenderwijs.

Ieder kind krijgt de ruimte om zich in zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen. Door onze kennis en bewust aanbieden van spel en ‘sport’ gaat het leren vanzelf. In overleg met ouders bieden wij een overdracht aan de basisschool aan, de overgang van Poko Loko naar de scholen gaat soepel en kan in kleine stapjes.

We werken met het VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) programma ‘Peuterplein’ wat aansluit op de VVE programma’s die basisscholen in groep 1 en 2 gebruiken.

De medewerkers zijn VVE gecertificeerd en we zijn een erkende VVE locatie. Als lerende organisatie geven we elkaar feedback en dat ontvangen we ook graag van de ouders of andere collega’s uit het werkveld.

Mentor voor ieder kind

Alle kinderen hebben een mentor, hij/zij werkt op de groep van jouw kind, volgt de ontwikkeling en voert observaties uit. Bij het starten van de opvang en bij de overgang naar een andere groep krijg je bericht wie de mentor van jouw kind is. De mentor is verantwoordelijk voor de gesprekken met ouders. Voor de dagelijkse overdracht kan je altijd terecht bij alle pedagogisch medewerkers op de groep.

Poko Loko app

We hebben een eigen communicatie app. De pedagogisch medewerkers zullen door de dag heen belangrijke, bijzondere en leuke momenten op de opvang delen. Met deze app kan je jouw kind(eren) volgen op de opvang, makkelijk een ruiling aanvragen en een bericht doorgeven wanneer het jou uitkomt.

Losse Peuteropvang voor 3 jarigen (VVE, peuterspeelzaal) is gesubsidieerd door de gemeente als je geen kinderopvangtoeslag kan krijgen. Elke ochtend in de schoolweken van 8:15 tot 12:15 uur en op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag van 12:15 tot 16:15.
Naast of apart van de overige opvanguren op een dag.

Voor meer informatie over peuteropvang als speelse voorbereiding op de basisschool klik hier of plan jouw persoonlijke rondleiding.