Dreumes opvang

Dreumesgroep Oranje voor de 2-jarigen

In onze veilige omgeving kunnen de 2-jarigen al hun nieuwsgierigheid en beweeglijkheid kwijt. We spelen samen, we eten samen en de kinderen gaan lekker slapen op de tijd die hun het beste past. Voor ouders is dit vaak een intensieve leeftijd. Omdat we bij Poko Loko juist alle tijd en aandacht hebben voor de kinderen is dit voor velen een welkome aanvulling in de opvoeding.

Je brengt jouw kind niet weg… Je brengt jouw kind ergens naar toe 😊

Spelen, ontdekken en ook nog slapen

Op de Oranje groep spelen de kinderen veel naast elkaar en zijn ze gericht op de uitstraling van de medewerkers. Wij werken met het VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) programma 'Peuterplein'. Dit is een speels leerprogramma als onderdeel van de dag op Poko Loko.

Buiten het volgen van een programma is er veel ruimte voor vrij spel. De pedagogisch medewerkers kunnen heel goed inschatten wat de behoefte van de kinderen of een kind zijn en gaan bewust om met ieder kind zijn/haar eigen ontwikkeling.

Onze medewerkers zijn VVE gecertificeerd, als lerende organisatie geven we elkaar feedback en dat ontvangen we ook graag van de ouders of andere collega’s uit het werkveld.

Zodra het weer dat ook maar enigszins toe laat gaan we naar buiten. We maken ook wandelingen of uitstapjes naar het bos of de kinderboerderij.

Mentor voor ieder kind

Alle kinderen hebben een mentor, hij/zij werkt op de groep van jouw kind, volgt de ontwikkeling en voert observaties uit. Bij het starten van de opvang en bij de overgang naar een andere groep krijg je bericht wie de mentor van jouw kind is. De mentor is verantwoordelijk voor de gesprekken met ouders. Voor de dagelijkse overdracht kan je altijd terecht bij alle pedagogisch medewerkers op de groep.

Poko Loko app

We hebben een eigen communicatie app. De pedagogisch medewerkers zullen door de dag heen belangrijke, bijzondere en leuke momenten op de opvang delen. Met deze app kan je jouw kind(eren) volgen op de opvang, makkelijk een ruiling aanvragen en een bericht doorgeven wanneer het jou uitkomt.

Losse Peuteropvang vanaf 2 jaar (VVE, peuterspeelzaal) is gesubsidieerd door de gemeente als je geen kinderopvangtoeslag kan krijgen. Vanaf 2 jaar mogelijk op elke ochtend in de schoolweken van 8:15 tot 12:15 uur. Naast of apart van de overige opvanguren op een dag.

Voor meer informatie klik hier of plan jouw persoonlijke rondleiding (en ontvang een leuke goodiebag).