Visie

Wat is de visie van Poko Loko?

Kinderopvang is onmisbaar, professioneel en betrouwbaar. Kindercentrum Poko Loko is een essentiële voorziening voor kinderen, voor ouders, voor de maatschappij.

Kwaliteit staat bij ons voorop. Je ziet dat niet alleen terug in de gebouwen, de inrichting en speelmaterialen, maar vooral ook in de werkhouding van de pedagogisch medewerkers, het management en de facilitaire diensten.

Wij groeien mee met veranderingen in de maatschappij en volgen waar mogelijk de wensen van onze klanten, groot en klein.

De kracht van kinderopvang zit in verborgen in 3 aspecten:

Kinderopvang is goed voor kinderen

We nemen nadrukkelijk de verantwoordelijkheid op ons om op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Poko Loko is een aanvulling op de opvoeding thuis.

Een kind leert zich bij Poko Loko al vroeg binnen een groep aan te passen en te handhaven. De eerste vriendschappen van jouw kind worden gesloten. Zelfs baby's ontwikkelen contacten met elkaar waar wij als volwassenen niet bij aan te pas komen! Kinderen hebben baat bij kinderopvang.

Kinderopvang is goed voor ouders

We nemen de opvang en opvoeding van het kind over op de tijden dat ouders vanwege werk, studie of andere activiteiten hiervoor niet beschikbaar zijn. We garanderen de continuïteit die hierbij vereist is.

Poko Loko biedt ouders een laagdrempelige vorm van ondersteuning bij de opvoeding. Jarenlange ervaring in het opvoeden van kinderen en het werken voor hun welbevinden delen we graag met jou. We praten niet over jou en niet tegen jou, we praten graag met jou! 

Kinderopvang is goed voor de maatschappij

We realiseren dat jij gerust en meer naar je werk kunt gaan. En we leveren een bijdrage aan een evenwichtige en gezonde maatschappij; een duurzame samenleving.

Kinderen komen in aanraking met andere leefmilieus, ze leren de verschillen van elkaar onderscheiden en respecteren.

Kinderen zijn beter voorbereid op de basisschool. Wetenschappelijk is bewezen dat de basis voor het leren op latere leeftijd in de eerste twee jaren van je leven bepaald wordt. Poko Loko weet de ontwikkeling van jouw kind optimaal en speels, vrolijk en vriendelijk te stimuleren.

Ouders kunnen zich verder ontplooien en deelnemen aan de samenleving. Zij dragen daardoor bij aan de welvaart en welstand van de maatschappij. Zo kan ook jij een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

In ons pedagogisch beleidsplan staat onze visie uitgebreid. In werkplannen en protocollen hebben we onze werkwijzen die daarop gebaseerd zijn. Alles is ter inzage op Poko Loko.

De meest zekere opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar:

Poko Loko is vrolijk, vriendelijk en betrouwbaar.