Pedagogisch beleidsplan

Bij kindercentrum Poko Loko werken we volgens uitgebreide en praktisch omschreven pedagogische beleidsplannen en werkplannen: over ons kinderdagverblijf (KDV) voor 0 tot 4 jarigen en over onze buitenschoolse opvang (BSO) voor 4 tot en met 12 jarigen.  Door het pedagogisch beleidsplan krijgen ouders, gemeente, scholen en andere betrokkenen inzicht in de manier waarop met kinderen op het kindercentrum gewerkt wordt.

Daarnaast biedt dit beleid pedagogisch medewerkers de mogelijkheid na te denken over hun eigen werk en functioneren binnen het kindercentrum. We zijn een lerende organisatie. Er wordt open gesproken over wat goed gaat en waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Feedback van ouders wordt zeer gewaardeerd.