Oudercommissie

Langs deze weg willen wij ons graag aan je voorstellen als oudercommissie van Poko Loko en je informeren over onze bijdrage. Voor jou als ouder is het belangrijk om mee te denken en te praten over de manier waarop de opvang van jouw kind is geregeld.

De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders met kinderen op de opvang. We bewaken de kwaliteit van het uitvoerend werk op de groepen, oefenen namens de ouders invloed uit op het beleid van het kindercentrum, stimuleren de betrokkenheid van ouders, bevorderen de communicatie tussen het personeel en ouders en tussen ouders onderling en behartigen de belangen van de kinderopvanglocatie bij de directie.

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een aantal keren per jaar vergaderen. Zo blijven we op de hoogte van alle ontwikkelingen en kunnen we gemakkelijk overleggen en ons advies geven. Samen met de medewerkers van de opvang organiseren we ieder jaar ook een ouderavond met een bepaald thema.

Heb je vragen en opmerkingen, initiatieven en ideeën, klachten, of wil je zelf zitting nemen in de oudercommissie (vaders wees in het bijzonder welkom), neem dan contact met ons op. Wij zijn te bereiken via het mailadres: oc@poko-loko.nl

Je kunt ons ook altijd aanspreken:

  • Dorien Kwebeman, moeder van Marit en Carlien            
  • Ideke Bouwman, moeder van Elise en Darik
  • Janneke Mertz, moeder van Luuk                         
  • Marjan Vos, moeder van Jordy (secretaris)
  • Muriël Beishuizen, moeder van Matthijs, Nadine en Michiel
  • Roelanda Groenwold, moeder van Pepijn en Fabian (voorzitter)          
  • Tina Boschma, moeder van Gijs en Emma