LRK nummers (Landelijk Register Kinderopvang)

Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heb je een LRK (link naar landelijk register kinderopvang) (Landelijk Register Kinderopvang) nummer nodig. Voor kindercentrum Poko Loko hebben wij de volgende LRK nummers:

Voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar van het kinderdagverblijf,

De Vennen 2, 9636 HE te Zuidbroek: 211292357

Voor alle kinderen van 4 jaar en ouder van de buitenschoolse opvang,

De Vennen 6, 9636 HE te Zuidbroek: 423352933