Klachtenregeling

Wij horen graag jouw opmerkingen en verbeterpunten, als organisatie kunnen we hiervan leren. Hiervoor kan je altijd terecht bij de pedagogisch medewerkers, de leidinggevende en de directeur. Mocht je er persoonlijk niet uitkomen, dan kun je je klacht schriftelijk indienen bij de leidinggevende of directeur.

Als je vindt dat wij jouw klacht niet naar behoren oplossen, dan kun je jouw klacht indienen bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie waar Poko Loko bij aangesloten is:

De Geschillencommissie Kinderopvang(link naar de geschillencommissie kinderopvang, openen in nieuw tabblad