GGD, kwaliteitsinspectie

Alle groepen van kindercentrum Poko Loko worden jaarlijks onaangekondigd gecontroleerd door de GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst).

De GGD houdt namens de gemeente toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Zij letten hierbij bijvoorbeeld op het aantal pedagogisch medewerkere en kinderen plus de groepsgrootte. Zij controleren de Verklaringen Omtrent goed Gedrag van al onze medewerkers en draaien dagdelen mee om te zien hoe onze pedagogisch medewerkers omgaan met de kinderen.

Wij zijn trots op onze kwaliteit. De inspectie rapporten zijn in te zien op het landelijke register kinderopvang, of hier: