Formulieren

 Hier onder vindt je ons formulier 'verzoek tot medicijn toediening'. Mocht het noodzakelijk zijn dat wij jouw kind medicatie toedienen als het bij ons is dan dient dit voledig te zijn ingevuld te worden en moet er worden voldaan aan de op het fomulier genoemde punten. Alle punten worden met de pedagogisch medewerker op groep bij langs gelopen. Je kan om tijd te besparen er voor kiezen om dit formulier thuis uit te printen en alvast in te vullen lukt dit niet dan liggen deze ook op de groepen.