Peuteropvang / peuterspeelzaal

VVE, vroeg- en voorschoolse educatie

Peuteropvang, 2¾ uur per keer

Voor kinderen vanaf 2 jaar bieden we peuteropvang aan. Peuteropvang is er tijdens 2 dagdelen per week van 2,75 uur of kan aansluitend op de dagopvang één dagdeel zijn.

Wij zijn een erkende VVE instelling. Dit betekent dat ouder(s) die geen kinderopvangtoeslag krijgen wel een groot deel van de peuteropvang vergoed krijgt van de gemeente.

VVE indicatie / extra uren

Sommige peuters kunnen een extra steuntje in de rug gebruiken bij hun ontwikkeling. Zij kunnen extra uren naar de peuteropvang. Zo verloopt de overgang naar de basisschool soepeler. Heeft jouw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau? Dan zijn deze extra uren kosteloos. Zo krijgen kinderen die extra steun kunnen gebruiken dit al in een vroeg stadium aangeboden.

Meer informatie? Bel 0598-452799 of ga naar contact.

Voor aanmelden klik hier.

Tijden

We bieden peuteropvang aan op alle ochtenden van 8:45 tot 11:30 uur. Vanaf 3 jaar of in overleg is peuteropvang op de dinsdag- en donderdagmiddag mogelijk, van 12:45 tot 15:30 uur.

Methode van spelend leren

Tijdens deze uren volgt jouw kind ons activiteitenprogramma via de methodiek van ‘Peuterplein’, die aansluit bij het programma van de basisscholen.

Wat is Peuterplein?

Peuterplein is een speel-leerprogramma. Het is compleet, zodat we alle ontwikkelingsgebieden stimuleren die voor jouw peuter van belang zijn zoals taal, voorbereidend rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, bewegen, expressie en muziek (en vooral heel veel plezier). Peuterplein bestaat uit acht thema’s, van elk ongeveer vier weken. De dreumesen en peuters krijgen per thema activiteiten aangeboden gericht op bovengenoemde ontwikkelingsgebieden. Hiermee wordt het thema speels en taalrijk door de kinderen verder ontdekt en onderzocht.

Hoe ziet een ochtend eruit?

08:45 - 09:00  kinderen komen binnen, tijd voor een korte overdracht

09:00 - 09:30  vrij spel op de groep of aan tafel puzzelen, met duplo bouwen, etc.

09:30 - 10:15  handen wassen, aan tafel liedjes zingen (vaak onder begeleiding van live gitaarmuziek) boekje lezen (passend bij het thema), fruit eten en drinken

10:15 - 10:45  activiteit gericht op een ontwikkelingsgebied

10:45 - 11:15  vrij spel op de groep, buiten spelen of aan tafel puzzelen, met duplo bouwen, etc.

11:15 - 11:30  de kinderen worden opgehaald en er is tijd voor een overdracht

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het contact met ouders/verzorgers erg belangrijk. We dragen immers samen de zorg van jouw kind(eren). Voordat jouw kind bij ons komt hebben we een uitgebreide intake waarin je vertelt over jouw kind en wij over ons peuterspeelwerk en het reilen en zeilen op de groep. Jouw kind mag gratis twee keer komen wennen voordat hij of zij start. Na 6 weken is er tijd voor een evaluatie over hoe we het vinden gaan. En 2 keer per jaar nodigen we je uit voor een oudergesprek over uw kind. Tijdens dit gesprek bespreken we de ontwikkeling van jouw kind aan de hand van de observatie methode van Peuterplein. Je kunt altijd op een ander moment een afspraak maken om over jouw kind te praten.

Wanneer jouw kind 4 jaar wordt is er een eindgesprek

Bij elk thema hoort een ouderbrief. Hierin kun je lezen met welke thema wij werken, er staat informatie in over boeken en activiteitentips passend bij het thema, het versje dat wij oefenen met jouw dochter of zoon en welke woorden er bij het thema horen. Op die manier ben je erbij betrokken en kun je thuis ook meedoen en jouw kind spelenderwijs helpen zich te ontwikkelen. Minimaal 1 keer per jaar is er een ouderavond waarbij een onderwerp centraal staat. Dit kan bijvoorbeeld gaan over zindelijk worden, lastig gedrag bij peuters, etc. We organiseren jaarlijks een lente feest, waarbij kinderen en ouders elkaar ontmoeten onder genot van een hapje en drankje. Het is leuk om jouw kind te volgen: op onze Facebook plaatsen wij regelmatige foto’s van de activiteiten die wij doen met de kinderen.

Poko Loko app

We hebben onze eigen communicatie app. De pedagogisch medewerkers zullen door de dag heen voor iedere ouder of verzorger belangrijke, bijzondere en leuke momenten van hun kind (eren) op de opvang delen.

Met deze app kan elke ouder:

- Zijn/haar kind(eren) volgen op de opvang.

- Makkelijk een ruiling aanvragen.

- Een bericht doorgeven wanneer het uitkomt.

Samenwerking

Wij werken nauw samen de basisscholen in Zuidbroek. We gaan bijvoorbeeld een aantal keer per jaar op beide scholen spelen op het plein samen met de leerkrachten en kinderen uit groep 1. Met toestemming van jou geven wij een overdracht over jouw kind wanneer hij of zij naar de basisschool gaat. Zo is jouw kind al bekend met de basisschool en is de stap hiernaar toe minder groot.

Wij werken ook samen met het consultatie bureau. We hebben jarenlange ervaring met het opvoeden van jonge kinderen en zien dagelijks veel kinderen van 0 tot 13 jaar. Indien nodig kunnen wij helpen en doorverwijzen naar instanties bij obstakels in de ontwikkeling zoals een taalachterstand of wanneer het opvoeden even niet meer lukt. De lijnen zijn kort waardoor we snel kunnen bereiken wat het beste is voor jou en jouw kind. Alles altijd in overleg, want jij bent degene die bepaalt over jouw kind.

De bibliotheek verzorgt elk thema de bijpassende boeken. Samen met de kinderen halen we de boeken op bij de bibliotheek. Activiteiten zoals de Nationale Voorleesdagen doen we ook samen.

Wat zijn de (verschillende) kosten voor peuteropvang?

Peuteropvang bij Poko Loko is er op maandag- tot en met vrijdagochtend, tijdens de schoolweken per jaar. Dus niet tijdens de reguliere basisschoolvakanties.

De kosten van de 40 schoolweken worden verdeeld over 12 maanden. Afname is mogelijk vanaf 1 keer per week in overleg op de door jouw gewenste dag(en).

Kinderopvangtoeslag

Een deel van de kosten van peuteropvang kun je vergoed krijgen via de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Je komt hiervoor in aanmerking als jij en jouw toeslagpartner werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen. Meer voorwaarden en hoe je dit aanvraagt, vindt je op www.toeslagen.nl. Kom je er zelf niet uit? Wij helpen je graag. 

Ouderbijdrage is nul met VVE indicatie

Kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en heeft jouw kind een VVE-indicatie? Dan is de peuteropvang gratis. Voor deze aanvullende uren hoef je geen toeslag aan te vragen en hierover betaal je ook geen eigen bijdrage. De gemeente vergoedt deze aanvullende uren volledig.

Toeslag via de gemeente

Kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente een deel van de kosten. Wij regelen dit met de gemeente. Jouw kind kan dan 2 dagdelen naar de peuteropvang.

Jouw persoonlijke overzicht van kosten

Hier vind je een overzicht met de kosten voor peuteropvang met kinderopvangtoeslag en ouderbijdrage.

Voor aanmelden klik hier.

Het laatste nieuws

De kinderen van de oranje en blauwe groep zijn weer op bezoek geweest bij de 65+ dames

Lees het hele berichtDe kinderen van de oranje en blauwe groep zijn weer op bezoek geweest bij de 65+ dames