Gastouderopvang

Wat is gastouderopvang?

Bij gastouderopvang wordt jouw kind opgevangen door een gastouder. Gastouderopvang is mogelijk bij de gastouder aan huis of bij jou thuis.

 

Gastouderopvang aanvragen?

Ben je op zoek naar een leuke en goed opgeleide gastouder voor jouw kind(eren)? Stuur dan een e-mail naar info@poko-loko.nl of klik hier.

Zelf aan de slag als gastouder?

Om in aanmerking te komen voor inschrijving als gastouder, heeft  gastouderbureau Poko Loko de volgende richtlijnen opgesteld omdat wij staan voor pedagogische kwaliteit en bewust inhoud geven aan ons vak.

Wij verwachten dat je:

 • In bezit bent van een diploma mbo-3 Zorg en Welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma.
 • In bezit bent van een geregistreerd en geldig EHBO certificaat dat is gericht op kinderen.
 • Ten minste 20 jaar oud bent.
 • In bezit bent van een geldig legitimatiebewijs.
 • Affiniteit met kinderen hebt en inziet hoe belangrijk jouw rol in hun leven kan zijn.
 • Maximaal 6 kinderen tegelijk kunt opvangen (eigen aanwezige kinderen tot 10 jaar meegeteld), waarbij bij 4 kinderen of meer een achterwacht beschikbaar is.
 • Communicatieve vaardigheden bezit en je goed kan uitdrukken in de Nederlandse taal.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt overleggen, ook van eventuele partner en huisgenoten van 18 jaar en ouder.
 • Bereid bent tot samenwerking met gastouderbureau Poko Loko.
 • Regelmatig en gedurende minimaal een half jaar opvang kan bieden aan een of meerdere gastkinderen.
 • In en om de woning voldoende ruimte, veiligheid en hygiëne kunnen biedt om te spelen. te eten en te slapen waarbij er een aparte slaapruimte is voor kinderen jonger dan 1,5 jaar.
 • Positief staat tegenover deze vorm van kinderopvang.
 • In staat bent tot het geven van warmte en geborgenheid aan een gastkind.
 • Lichamelijk en geestelijk in staat zijn tot het bieden van verantwoorde opvang.
 • Positief staat tegenover het pedagogische beleid van ons gastouderbureau en hiernaar handelt.
 • Openstaat voor andere opvoedingsideeën en levenswijze van de vraagouder(s).
 • In staat bent tot het maken en naleven van concrete en duidelijke afspraken met de vraagouder(s).
 • De privacy van de vraagouder respecteert.
 • Telefonisch bereikbaar bent.
 • Een altijd en volledig rookvrije woning hebt, voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders.
 • In bezit bent van een voor een gastouder passende aansprakelijkheidsverzekering en een inzittendenverzekering bij autogebruik.

 

Samen met de beleidsmaker van Poko Loko maakt de gastouder op basis van het bestaande pedagogisch beleid een eigen pedagogisch werkplan. Omdat Poko Loko een lerende organisatie is zal dit geëvalueerd worden en bijgesteld waar nodig in onderling overleg.

 

Wilt u gastouder worden of meer informatie? Neem contact op voor meer informatie.

 

Het LRK nummer van ons Gastouderbureau is: 199946887