Algemene informatie opvang

Kindercentrum Poko Loko biedt opvang aan kinderen van 0 tot en met 13 jaar. We bieden bewust opvang aan in horizontale groepen (kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar) waarbij jouw kind de juiste aandacht en uitdaging krijgt die bij zijn of haar leeftijd hoort.

Kinderdagverblijf

Babygroep Paars 

Maximaal 15 kinderen: 2-24 maanden

Dreumesgroep Oranje 

Maximaal 16 kinderen: 2 jarigen

Losse Peuteropvang vanaf 2 jaar (VVE, peuterspeelzaal) is gesubsidieerd door de gemeente als je geen kinderopvangtoeslag kan krijgen. Vanaf 2 jaar mogelijk op elke ochtend in de schoolweken van 8:45 tot 11:30 uur. Naast of apart van de overige opvanguren op een dag.

Peutergroep Blauw 

Maximaal 16 kinderen: 3 jarigen

Losse Peuteropvang voor 3 jarigen (VVE, peuterspeelzaal) is gesubsidieerd door de gemeente als je geen kinderopvangtoeslag kan krijgen. Mooi als speelse voorbereiding op de kleuterklassen van de basisschool. Elke ochtend in de schoolweken van 8:45 tot 11:30 uur. Naast of apart van de overige opvanguren op een dag.

Buitenschoolse opvang

Kanjers: de kleutergroep voor 4 en 5 jarigen maximaal 20 kinderen   

Toppertjes: de onderbouw voor 6 en 7 jarigen maximaal 20 kinderen

Toppers: de bovenbouw voor 8 plussers maximaal 30 kinderen

Bewegen en buitenlucht is heerlijk voor kinderen in de groei. Op ons kinderdagverblijf is een grote en uitdagende ingerichte tuin van 820 m2. Dat is ruim boven het landelijk voorgeschreven van 3 m2 per kind wat je bij de meeste organisaties kan vinden, namelijk meer dan 14,5 m2 per kind!

We zijn ook blij met de vet cool, grote en veilige (fiets)pleinen als buitenspeelplaats, met de voetbalkooi en de knusse speeltuin achter de groepsruimtes voor onze BSO kinderen.

Voor meer informatie over de buitenschoolse opvang klik hier.