Gepubliceerd op:
Vacature

 

 Topper gezocht!

 

Jij bent het die oog heeft voor signalen, om kan gaan met temperament, veiligheid biedt, respect heeft voor het kind, ruimte kan geven en grenzen kan stellen. Kom dan vooral solliciteren!

Kindercentrum Poko Loko staat voor vrolijkheid en vriendelijkheid. Betrouwbare opvang, betaalbaar en bereikbaar.

We werken met horizontale groepen kinderen, waar elk kind de aandacht krijgt die belangrijk is. We nemen ons vak serieus en houden tijdens het samenwerken van lachen, beide als voorbeeld en als pedagogisch middel voor de kinderen.

We zoeken een collega die affiniteit heeft met baby’s en 1 jarigen. Voor een half jaar gedurende 20 uren per week, voor ziektevervanging. Onze ervaring is dat er altijd kans is op uitbreiding.

We bieden een ervaren en tegelijk fris team met een open werkhouding. We zijn een organisatie die vanuit de inhoud werkt en goed voor haar medewerkers zorgt, zodat de medewerkers er zijn voor de kinderen en hun ouders.

 
Je kunt jouw sollicitatie voorzien van CV en foto sturen naar info@poko-loko.nl t.a.v. Welmoet Ferguson

Uitbetaling compensatie voor sluiting uitgesteld

Uitbetaling compensatie voor sluiting uitgesteld
  De uitbetaling van de vergoeding voor de kosten van kinderopvang gedurende de sluiting van de kinderopvang, is uitgesteld. Nu de bso weer volledig open is, is ook de einddatum van de compensatieregeling voor de bso bekend. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stelt een nieuwe datum vast (begin juni) waarop de uitbetaling aan ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen plaats gaat vinden. Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen kunnen naar verwachting de compensatie voor de eerste sluiting in het voorjaar van 2020 én voor de tweede sluiting, vanaf medio mei aanvragen. De data (waaronder ook de peildatum) worden op korte termijn bekend gemaakt door de Rijksoverheid.
 

Kinderdagverblijf en peuteropvang is weer open, de BSO gesloten

Kinderdagverblijf en peuteropvang is weer open, de BSO gesloten
Per 8 februari is het kinderdagverblijf weer geopend voor alle kinderen.De buitenschoolse opvang is dicht en alleen geopend voor noodopvang voor klanten die werken in een cruciaal of vitaal beroep.De sluiting van de BSO is in ieder geval tot 1 maart a.s.