Terug naar Het laatste nieuws

Kinderdagverblijf en peuteropvang is weer open, de BSO gesloten

Gepubliceerd op:

Per 8 februari is het kinderdagverblijf weer geopend voor alle kinderen.
De buitenschoolse opvang is dicht en alleen geopend voor noodopvang voor klanten die werken in een cruciaal of vitaal beroep.
De sluiting van de BSO is in ieder geval tot 1 maart a.s. 

Uitbetaling compensatie voor sluiting uitgesteld

Uitbetaling compensatie voor sluiting uitgesteld
  De uitbetaling van de vergoeding voor de kosten van kinderopvang gedurende de sluiting van de kinderopvang, is uitgesteld. Nu de bso weer volledig open is, is ook de einddatum van de compensatieregeling voor de bso bekend. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stelt een nieuwe datum vast (begin juni) waarop de uitbetaling aan ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen plaats gaat vinden. Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen kunnen naar verwachting de compensatie voor de eerste sluiting in het voorjaar van 2020 én voor de tweede sluiting, vanaf medio mei aanvragen. De data (waaronder ook de peildatum) worden op korte termijn bekend gemaakt door de Rijksoverheid.
 

Vacature

Vacature
   Topper gezocht!