Terug naar Het laatste nieuws

Kinderdagverblijf en peuteropvang is weer open, de BSO gesloten

Gepubliceerd op:

Per 8 februari is het kinderdagverblijf weer geopend voor alle kinderen.
De buitenschoolse opvang is dicht en alleen geopend voor noodopvang voor klanten die werken in een cruciaal of vitaal beroep.
De sluiting van de BSO is in ieder geval tot 1 maart a.s. 

Uitbetaling compensatie corona-sluiting rond 28 mei a.s.

Uitbetaling compensatie corona-sluiting rond 28 mei a.s.
De Rijksoverheid heeft de regeling bekend gemaakt inzake de compensatie voor ouders die gedurende de corona-sluiting hun facturen normaal hebben doorbetaald. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen. Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen krijgen rond 21 mei een brief van het SVB en ontvangen de compensatie rond 28 mei. De hoogte van de compensatie wordt berekenend op basis van de gegevens over de kinderopvang die op de zogenaamde peildatum (d.d. 21 februari 2021) bij de Belastingdienst bekend waren. Deze gegevens zullen mogelijk niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke situatie. Er kan bezwaar worden gemaakt.  Deze compensatieregeling heet officieel 'tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang' (TTKO). Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de kosten van de kinderopvang kunnen gebruik maken van de zogenaamde regeling 'tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Dat geldt ook voor ouders die voor een deel van de betaalde uren geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente ontvangen. Omdat de (kinderopvang)gegevens van deze ouders niet bij de overheid bekend zijn, moeten deze ouders de compensatie zelf aanvragen. Dat kan naar verwachting vanaf 15 mei via de website van de SVB. Voor zowel de eerste als de tweede sluiting van de kinderopvang. Eerste sluiting: van 16 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 (dagopvang en gastouderopvang) en de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (buitenschoolse opvang) Tweede sluiting: van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (dagopvang en gastouderopvang) en de periode van 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 (buitenschoolse opvang). Ouders ontvangen binnen 8 weken na aanvraag een beschikking (brief waarin staat of en hoeveel compensatie ouders ontvangen). Rol KinderopvangorganisatiesOuders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de kosten van de kinderopvang moeten bij hun kinderopvang organisatie een "Verklaring Kinderopvang" aanvragen. De kinderopvangorganisatie moet de verklaring volledig invullen, uitprinten en ondertekenen. De ondertekende Verklaring Kinderopvang moet als scan weer naar de aanvragende ouder worden geretourneerd. Zie voor de uitgebreide toelichting de websites van: De Rijksoverheid De SVB De Verklaring Kinderopvang