Opvang

Kindercentrum Poko Loko biedt opvang aan kinderen van 0 tot en met 13 jaar.
We hebben de volgende groepen, klik op de groep voor meer informatie.

Kinderdagverblijf
Babygroep Paars
maximaal 12 kinderen 2-24 maanden

Dreumesgroep Oranje
maximaal 16 kinderen 2 jarigenshapeimage_3

Peutergroep Blauw
maximaal 16 kinderen 3 jarigen

Buitenschoolse opvang
Kanjers de kleutergroep voor 4 en 5 jarigen
maximaal 20 kinderen

Toppertjes de onderbouw voor 6 en 7 jarigen
maximaal 20 kinderen

Toppers de bovenbouw voor 8 plussers
maximaal 30 kinderen

Voor de kinderen op het kinderdagverblijf is een ruime en uitdagende ingerichte A7 N33 baby zuidbroekbuitenspeelplaats van 820m2. Dat is ruim boven het landelijk voorgeschreven van 3m2 per kind, namelijk meer dan 14,5 m2 per kind.